سرویس بلند پینگ پنگ

آموزش سرویس بلند

از: امیر میرصادقی، نماینده فدراسیون جهانی پیشکسوتان در ایران و خاورمیانه

این روز ها سرویسهای کوتاه و پشت تور بیش از پیش متداول و عمومی گردیده است و دریافت این سرویسها به نحو فزاینده ای برای بازیکنان تنیس روی میز آشنا، و روز به روز راحت تر و آسان تر می شود و دیگر این نوع سرویسها مثل سابق موثر و کاری نیست. بنابراین اغلب بازیکنان احساس می کنند که نیاز به استفاده بیشتر از سرویسهای بلند دارند (سرویسهای عمیق و انتهای میز را سرویسهای بلند می گویند). حتی بازیکنانی که در استفاده از سرویسهای کوتاه و اصرار و پا فشاری می کردند اکنون متوجه شده اند که نتایج بهتر را می توانند بوسیله مخلوط کردن سرویسهای کوتاه با سرویسهای بلند بدست اورند. این روش سرویس زدن ترکیبی معمولا برای یک تغییر تاکتیکی در بازی اتخاذ می گردد. در واقع شما با این روش سرویس زدن، به حریف خود نشان می دهید که همیشه سرویس شما در یک مکان و به یک شکل نخواهد بود که این نوع روش سرویس زدن موجب ناراحتی حریف می شود زیرا نمی داند که این سرویس بعدی، کوتاه است یا بلند. البته زدن سرویس بلند دارای برگشت بلند خواهد بود و هرگز کوتاه برنمی گردد. یک سرویس بلند و سریع، بهتر است که به گوشه بک هند میز و به طور عریض همراه با سرعت و عمق بسیار زیاد زده شود و سعی کنید که منظور و مقصود شما را حریف نفهمد و درک نکند (به عبارتی منظور و نیت خود را به حریف تلگراف و بی سیم نزنید) زیرا عمل غافلگیری بسیار مهم و موثر است و بگذارید حریف غافلگیر شود به ویژه اغلب بهتر است که به یک سرویس بلند و سریع خود، یک پیچ کامل و تند، به توپ بدهید و در عمق میز، توپ را روانه کنید. اجرای سرویسهای عمیق و بلند در اغلب مواقع در عقب راندن حریف از میز نیز موثر و مفید می باشد زیرا حریف مجبور به گرفتن فاصله از میز می شود و نمی تواند ضربه قوی به توپ بلافاصله بعد از بلند شدن توپ بزند و نیز سرعت ضربه های او گرفته می شود. سرویسهای عمیق همچنین حریف را مجبور به برگشت توپ به مقدار زیادی خارج از هدف و محل مورد نظر فرود توپ خود می کند یعنی موفق به زدن توپ در محلی که مورد نظر و هدف اوست نمی شود و بدینوسیله ممکن است مرتکب اشتباهات زیادی گردد. سرویسهای بلند همچنین زوایای عریض و گشاد را در برگشت توپ کاهش می دهد. موقعیکه از سرویسهای عمیق پیچدار استفاده می شود به خاطر داشته باشید که حریف زمان و وقت بیشتری برای واکنش و حرکت به موضع جهت برگشت سرویس دارد و یک بازیکن خوب اغلب روی این توپ با فورهند خود حمله می کند. سرویسهای عمیق با پیچ معمولا در برابر یک لوپ زن خوب، موثر و مفید نیست ولی اگر حریف در حمله زدن روی این نوع سرویس، مشکل دارد و قادر به حمله روی آن نیست یا خیلی آهسته برابر آن عمل می کند و نمی تواند گوشه عریض فورهند خود را (بعد از لوپ کشیدن با فورهند از گوشه بک هند) پوشش دهد بنابراین سرویسهای عمیقی با پیچ به گوشه بک هند میز او بهترین نوع سرویس برای استفاده و گرفتن امتیاز خواهد بود. هنگام اجرای سرویسهای عمیق و بلند ساید اسپین توجه داشته باشید که یک پیچ که به سمت خارج از میز و بازیکن، منحرف می شود معمولا مشکل تر برای برگشت می باشد تا آن پیچ که به داخل میز می اید. با زدن سرویسهای سریع به طرف بک هند، شما می توانید اغلب بازیکنان دریافت کننده سرویس را از کشیدن لوپ، باز دارید و نگذارید که انها لوپ بکشند. ولی اگر آنها دور بزنند و از گوشه بک هند خود یک ضربه فورهند اجرا کنند، از موضع و جاگیری مناسب خارج شده و یک ضربه بلوک خوب به طرف فورهند او می تواند یک امتیاز برای شما کسب کند ولی اگر حریف شما سریع حرکت کند و بتواند گوشه فورهند میز خود را پوشش دهد شما باید به احتمال قوی از یکنوع سرویس دیگر استفاده کنید. اگر حریف سرویس شما را جلوتر تشخیص بدهد و زودتر از موعد، جاگیری کند، یک سرویس سریع به گوشه فورهند او یک امتیاز سریع در بر خواهد داشت و جلوی حرکت سریع بعدی او را خواهد گرفت. اگر حریف شروع به حمله شدید با بک هند خود روی سرویس شما کرد، موقع آن است که شما سرویس دیگری برای او بزنید.

دلایل تاکتیکی برای استفاده از سرویسهای عمیق و بلند:

۱- توپ گرفتن از حریف برای اسمش و حمله شدید.

۲- عقب راندن حریف از میز.

۳- وادار کردن حریف مبنی بر اینکه نتواند به نقطه و هدف مورد نظر خود در سمت میز شما ضربه بزند.

۴- کم کردن زوایای ضربه در برگشت توپ.

۵- دادن پیچ کامل روی سرویسهای خود.

۶- گشایش بازی برای خود در اجرای حمله های متقابل در صورتی که قادر به اجرای ضربه های ضد حمله، ضد درایو، لوپهای مجدد و حمله های کوبنده برابر ضربه های تهاجمی حریف باشید.

رعایت شرایط و نکات تکنیکی در اجرای سرویسهای بلند:

۱- اولین پرش و جهش توپ باید نزدیک خط آخر میز زننده سرویس باشد.

۲- در لحظه اصابت راکت با توپ، از یک نیروی انفجاری و محرکه جلو برنده باید استفاده شود نه فقط با عمل کمر و پاها، بلکه کاری که بیشتر مهم است یعنی شکستن مچ دست و انگشت ها به ویژه انگشت سبابه یا انگشت اشاره باید استفاده شود.

۴- به توپ باید درست بالای سطح میز ضربه زده شود.

۵- به توپ در جهت و سمت پایین ضربه نزنید. بخاطر بسپارید که هرچه زاویه تشکیل شده بوسیله خط پرواز و سطح میز، بسته تر و کوچکتر باشد توپ در سطح پایین تر، حرکت خواهد کرد. ضربه به توپ در جهت بالا، منجر به یک زاویه بازو بزرگ بین خط پرواز و سطح میز شده و موجب می گردد که توپ، جهش بلند داشته باشد و به انتهای میز کشیده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *