دریافت سرویس

تاکتیک های دریافت سرویس

از: امیرمیرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران

خیره شدن به توپ در موقع دریافت توپ سرویس حریف

درمیان بازیکنان تنیس روی میز، ما دو نوع بازیکن داریم که روی توپهای حریف به دو روش عمل می کنند:

۱- دسته اول بازیکنانی هستند که فقط چرخش و پیچ توپ سرویس حریف خود را تخمین می زنند و پرواز توپ را در مسیر آن نگاه می کنند و سپس روی آن واکنش و عکس العمل نشان می دهند و کاری به حرکت دست راکت دار حریف ندارند و به حرکت دست حریف نگاه نمی کنند که اینکار می تواند یک کار پر اشتباه و غلط باشد.

۲- دسته دوم بازیکنانی داریم که با دقت و تمرکزکامل، حرکت دست حریف را تحت نظر دارند و سعی می کنند که نوع پیچ و نیروی پیچی را که حرکت دست راکت دار حریف از خود نشان می دهد و نیز نقطه ای را که راکت حریف به توپ ضربه می زند و همچنین زاویه راکت حریف که به توپ ضربه می زند را تشخیص دهند و بعد از اینکه ضربه سرویس حریف زده شد، مسیر پرواز توپ را نگاه می کنند و سپس بر این اساس روی توپ واکنش مناسب از خود نشان می دهند.

بدون تردید اهمیت برگشت دادن سرویسها برای همه بازیکنان تنیس روی میز که این ورزش را از جنبه قهرمانی دنبال می کنند روشن شده است چون احتمالا این اولین فرصت برای حریف شما برای زدن یک حمله قدرتی خواهد بود. بنابراین شما باید طوری سرویسها را پاسخ دهید که مواجه با حمله سخت و قدرتی حریف نگردد.

اغلب بازیکنان از کاتهای سنگین برای پاسخ به سرویس حریف استفاده می کنند، البته این دریافتها بطور مرتب و متوالی کافی نیست چون حریف سرانجام به آنها عادت کرده و روی کاتهای شما حمله سنگینی خواهد کرد. از این نظر شما باید همچنین از هلهای مسطح و صاف یا مستقیم به قسمت ضعیف میز حریف در تمام جای میز او استفاده کنید. منظور این است که شما اجازه ندهید که حریف نحوه برگشتهای سرویس شما را پیش بینی و تشخیص دهد تا اینکه نتواند روی آنها حمله های سنگین یا لوپهای قوی از آغاز رالی انجام دهد.

موقعیکه حریف از سرویسهای سایداسپین بلند (پیچ پهلویی بیرون از میز) استفاده می کند شما باید از برگشتهای لوپ اهسته و سریع که بتواند مرتب آهنگ بازی حریف را مختل سازد استفاده کنید. البته اینکار فقط با تمرینات مکرر امکان پذیر می باشد.

موقعی که سرویسهای کوتاه حریف را پاسخ می دهید توصیه می شود از کاتهای سنگین یا از دراپ شات ها استفاده کنید. همچنین توصیه می شود که پاسخ یا دریافت شما در جهت خلاف سرویس حریف باشد. مثلا موقعیکه سرویس از سمت فورهند سرویس زن برای شما می اید، توپ را بطرف بک هند حریف روانه کنید در صورتی که حریف در عذاب و زحمت باشد و اولین کاری که سرویس گیرنده باید انجام دهد تجزیه و تحلیل نوع سرویس حریف باید باشد.

نحوه برگشت دادن و پاسخ به سرویس حریف، بستگی به نوع و روش بازی سرویس گیرنده دارد به خصوص یک سرویس عمیق و بلند (انتهای میز) بطور واضح و بطور یقین، سرویس زننده می خواهد یک حمله قوی و یا یک لوپ سریع و پر پیچ روی دریافت سرویس گیرنده بزند و یا حداقل می خواهد خود را آماده برای زدن حمله روی توپ بعدی بنماید. ضمن اینکه یک بازیکن دفاعی با احتیاط بیشتری سرویسهای حریف را پاسخ می دهد. در هر صورت صرف نظر از نحوه و چگونگی طرح شما برای برگشت دادن سرویس، حریف شما زمانیکه سرویس می زند از یک امتیاز برخوردار است. اگر شما بتوانید سرویس حریف را خوب و موثر و مناسب پاسخ بدهید و به او امتیاز سرویس ندهید شما مطمینا برنده مسابقه خواهید شد.

موضوع بسیار مهم در موقع دریافت سرویس که باید مورد توجه قرار بگیرد پیچ روی سرویس و عمق سرویس است. شما باید سرویسهای ساید اسپین (پیچ پهلویی) حریف را به ۲ نوع ساید اسپین تقسیم بندی کنید: اول آنهایی که به طرف کنار و حاشیه های میز و دور از دسترس شما منحرف می شوند و دوم آنهایی که بطرف داخل میز و بطرف شما انحراف پیدا می کنند. یک سرویس ساید اسپین بک هند اگر بطرف بک هند شما زده شود به سوی شما منحرف می گردد و بطرف خود شما می آید ولی اگر بطرف فورهند شما زده شود از شما دور می شود و به سمت دیگر منحرف می گردد.

اگر یک سرویس بطرف شما می آید تماس با توپ در سطح بیرون توپ و قسمت آخر و پشت توپ حاصل می شود. ولی اگر سرویس از شما دور می گردد و یا فرار می کند شما باید در قسمت داخل و پشت توپ با آن تماس حاصل نمایید. این دو، تنظیم توپ را در جهت مورد نظر و هدف شما هدایت خواهد نمود. توجه داشته باشید که معمولا برگشت دادن یک توپ سرویس که بطرف شما می آید خیلی راحت تر خواهد بود (تماس با بیرون توپ) تا آن توپی که در جهت دیگر فرار می کند (تماس با داخل توپ)

یک قانون کلی برای برگشت دادن سرویسهای عمیق (سرویسهای انتهای میز) و جود دارد که آن فقط انجام حمله و یا کشیدن لوپ است و الزاما نیاز نیست که یک حمله شدید و کشنده بزنید. ولی شما باید در هر صورت حمله نمایید و دلیل این کار بسیار ساده است: شما به توپ سرویس از یک راه دور ضربه می زنید، این دریافت به حریف سرویس زننده یک فرصت بیشتری جهت واکنش در برابر دریافت سرویس شما می دهد. اگر شما بطور عادی و بدون حمله یا لوپ، توپ را رد کنید حریف می تواند خود را به محل مناسب توپ برساند و با یک ضربه کشنده و کوبنده امتیاز رالی را بدست آورد.

حمله روی سرویسهای عمیق و بیرون از میز، بسیار راحت تر از حمله روی سرویسهای کوتاه و داخل میز است. زیرا شما روی سرویسهای عمیق و انتهای میز (سرویسهای بلند) فرصت و زمان بیشتری برای حمله کردن دارید و عذری برای حمله نکردن وجود ندارد و هیچگونه عذری پذیرفته نمی شود مگر اینکه شما بنا به دلایل خاص و نیز مقاصد تاکتیکی حمله نکنید و یا یک بازیکن دفاعی باشید.

بطور کلی اگر سرویس زیاد سریع نباشد شما می توانید روی سرویس عمیق حریف با فورهند خود حمله کنید و اگر بتوانید لوپ بکشید این شانس و فرصتی برای گشایش بازی برای شما خواهد بود.

چیز بهتری از یک لوپ خوب برای گرفتن امتیاز از زننده سرویس وجود ندارد. شما حتی می توانید در گوشه بک هند میز خود بایستید و در پی فرصت برای استفاده از یک برگشت فورهند لوپ باشید. البته نباید خیلی دورتر از سمت بک هند خود باشید که سرویس زننده با یک توپ سریع به گوشه میز فورهند شما موجب از دست دادن تعادل شما بشود.

شما ممکن است که بخواهید لوپ بک هند روی سرویس عمیق حریف در جهت بک هند حریف بکشید و از قدم برداشتن بطرف دیگر، خود را نجات دهید.

اگر شما نمی توانید روی سرویس عمیق حریف لوپ بکشید، پس توپ را به صورت درایو به سمت فورهند یا بک هند حریف روانه کنید سپس آماده برای زدن اسمش (حمله کوبنده و کشنده) یا ضد درایو و یا بلوک و یا هر چه که روش و استیل بازی و نوع بازی شما است بشوید.

اگر سرویس حریف، سریع و عمیق است از سرعت توپ برای برگشت دادن توپ با ضد درایو با آهنگ خوب می توانید به خوبی استفاده کنید.

در خاتمه باید یاد اور شد که حتما باید روش دریافت سرویس خود را با توجه به استیل حریفان خود پیوسته تغییر دهید و توپهای سرویس حریفان خود را یکنواخت و یکجور برگشت ندهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *