مسابقه هفتگی پینگ پنگ

مسابقات هفتگی پینگ پنگ

مسابقات هفتگی باشگاه پینگ پنگ نشاط چهارشنبه ها ساعت ۱۷ برگزار می شود. هزینه شرکت در مسابقه ۱۵ هزار تومان می باشد و شرکت در مسابقه برای همه علاقه مندان در تمام گروه های سنی امکان پذیر است.

مسابقه هفتگی ۲۱ مرداد ۹۴

مطابق روال هر هفته مسابقه هفتگی در باشگاه پینگ پنگ نشاط برگزار گردید. نتیجه این رقابت به اطلاع شما می رسانیم: مقام اول احمد داماد مقام دوم باقری مقام سوم مجید رجمانی مقام چهارم آریا صادقی در پایان جوایز نفیسی به نفرات اول تا سوم تقدیم شد.

مسابقه هفتگی ۱۸ شهریور ۹۴

این هفته مسابقه هفتگی باشگاه نشاط با قهرمانی احمد داماد به پایان رسید و به نفرات اول تا چهارم جوایز نفیسی تقدیم شد. مقام های اول تا چهارم: ۱٫ احمد داماد ۲٫ اسدخانی ۳٫ باقری ۴٫ مجید رجمانی