تمرین پینگ پنگ

تمرین با توپ زیاد

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران تمرین با توپ زیاد، هماهنگی خوبی از لحاظ سرعت بین دست ها و پاهای بازیکنان تنیس روی میز به وجود می آورد و همچنین دو عامل مهارت و قدرت بازی بازیکنان را بهبود می بخشد و اجرای حرکات بازی آنها را توسعه داده و تقویت می کند و بازیکن را در شرایط مطلوب، آماده برای یک مسابقه مهم می نماید. در این ارتباط یک سلسله تمرین هایی را برای علاقمندان تنیس روی میز انتخاب نموده ایم که ذیلا به ترتیب به آگاهی می رسانیم. لطفا یک قلم و کاغذ بردارید و لیست این تمرینات را یادداشت نمایید و سپس بطور دقیق و ماهرانه و برنامه ریزی شده، هر کدام از این تمرینات را با تمرکز و دقت کامل و نیز با جدیت لازم اجرا نمایید. تمرین اول: مربی یا هرشخص دیگر، توپها را که در ظرفی قرار دارد با […]