تمرین پینگ پنگ

تمرین ضربدر موازی

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران تمرین ضربدر موازی یکی از تمرینهای قدیمی و در عین حال مورد استفاده برای هر مقطع زمانی و نیز برای هر نوع سیستم بازی تنیس روی میز محسوب می شود که توانایی واکنش مناسب مقابل ضربه ها و حمله های حریف را به نحو موثر به هر نقطه از مکان میز حریف دارد. مهمترین ویژگی این تمرین، بهبود بخشیدن کنترل استقرار ضربه های بازیکنان است. دومین امتیاز این تمرین، هماهنگی و همبستگی خوبی بین حمله های فورهند و حمله های بک هند بازیکنان بوجود می آورد و همچنین تمرین خوبی برای حرکت پا است و بازیکن را مجبور می کند که دائم پشت میز حرکت کند و توپها را به آن نقطه مشخص از میز حریف که مورد نظر اوست بفرستد. این تمرین مهارت حمله های فورهند و بک هند بازیکن را افزایش می دهد. این تمرین روحیه و […]

تمرین پینگ پنگ

تمرین با توپ زیاد

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران تمرین با توپ زیاد، هماهنگی خوبی از لحاظ سرعت بین دست ها و پاهای بازیکنان تنیس روی میز به وجود می آورد و همچنین دو عامل مهارت و قدرت بازی بازیکنان را بهبود می بخشد و اجرای حرکات بازی آنها را توسعه داده و تقویت می کند و بازیکن را در شرایط مطلوب، آماده برای یک مسابقه مهم می نماید. در این ارتباط یک سلسله تمرین هایی را برای علاقمندان تنیس روی میز انتخاب نموده ایم که ذیلا به ترتیب به آگاهی می رسانیم. لطفا یک قلم و کاغذ بردارید و لیست این تمرینات را یادداشت نمایید و سپس بطور دقیق و ماهرانه و برنامه ریزی شده، هر کدام از این تمرینات را با تمرکز و دقت کامل و نیز با جدیت لازم اجرا نمایید. تمرین اول: مربی یا هرشخص دیگر، توپها را که در ظرفی قرار دارد با […]