تاپ اسپین پینگ پنگ

تاکتیک فشار روی بک هند

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران در مواقعی که حریف شما از حمله فورهند قوی یا از لوپهای فورهند قوی و سریع برخوردار است شما باید با تحمیل ضربه های بک هند هل سریع و نیز ضربه های ضد بک هند خود روی بک هند حریف در انتظار فرصت برای حرکت و چرخیدن (پیچیدن) بطرف بک هند خود و زدن حمله ناگهانی فورهند خود باشید (تبدیل ضد بک هند خود به فورهند حمله.) ادامه ضربه های پشت سرهم ضد بک هند (زدن بک هند هل های سریع و سنگین روی بک هند هل های سریع حریف را ” ضد بک هند ” می گویند.) شما می تواند با سرعتهای مختلف بطور متناوب باشد. این یکی از تاکتیکهای پیشرفته و متداولی است که از قدیم اغلب بازیکنان برجسته تنیس روی میز از آن استفاده می نمایند. چون حمله های فورهند همیشه قوی تر و موثر تر […]

تاکتیکهای حمله در بازی دوبل

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران بطور یقین می توان بهترین تاکتیک در بازی دوبل را در یک کلمه آن هم ” حمله ” خلاصه نمود. چون واقعا راه دیگری برای امتیاز گرفتن در بازی دوبل، جز حمله نیست. راجع به این موضوع فکر کنید چرا تیمهای دوبلی که از شما بهتر بازی می کنند و از تیم دوبل شما برنده می شوند؟ برای اینکه معمولا دلیل اصلی آن این است که حمله ها و لوپها و ضربه های انها بسیار محکم تر و استوار تر از شما می باشد. بازیکنان خوب در بازی انفرادی، بازیکنان ضعیف را بیشتر با ضربه های سریع و محکم خود از پا در می آورند، ولی در بازی دوبل اغلب این آوانتاژها به علت ردوبدل شدن ضربه های مختلف و یکی در میان بازیکنان بدست نمی آید. چون شما تقریبا دو برابر زمان جهت اداره بازی خود در دوبل […]

حمله سریع تنیس روی میز

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران بازی حمله سریع یک روش بازی بسیار مهم در تنیس روی میز امروز جهان بشمار می رود. یک بازی حمله سریع شامل ضربه های قدرتی و سرعتی میباشد. اغلب ستارگان تنیس روی میز فعلی و قبلی جهان از شیوه بازی حمله سریع استفاده نموده و می نمایند. باید بپذیریم که مهمترین عامل و بالاترین چیزی که در پیشرفت و موفقیت بازیکنان تنیس روی میز قرار دارد زدن حمله های سریع و کوبنده و کشنده است و چیزی که از همه مهمتر مورد نیاز یک بازیکن تنیس روی میز است مهارت و تکنیک حمله سریع می باشد. یک بازیکن حمله سریع باید از یک بدن قوی و چالاک همراه با حرکت پای سریع و نیز استقامت و مقاومت برخوردار باشد تا بتواند حمله های قوی و محکم و تمام کننده خود را به مرحله اجرا بگذارد. بازی حمله سریع، یک […]