سرویس بلند پینگ پنگ

آموزش سرویس بلند

از: امیر میرصادقی، نماینده فدراسیون جهانی پیشکسوتان در ایران و خاورمیانه این روز ها سرویسهای کوتاه و پشت تور بیش از پیش متداول و عمومی گردیده است و دریافت این سرویسها به نحو فزاینده ای برای بازیکنان تنیس روی میز آشنا، و روز به روز راحت تر و آسان تر می شود و دیگر این نوع سرویسها مثل سابق موثر و کاری نیست. بنابراین اغلب بازیکنان احساس می کنند که نیاز به استفاده بیشتر از سرویسهای بلند دارند (سرویسهای عمیق و انتهای میز را سرویسهای بلند می گویند). حتی بازیکنانی که در استفاده از سرویسهای کوتاه و اصرار و پا فشاری می کردند اکنون متوجه شده اند که نتایج بهتر را می توانند بوسیله مخلوط کردن سرویسهای کوتاه با سرویسهای بلند بدست اورند. این روش سرویس زدن ترکیبی معمولا برای یک تغییر تاکتیکی در بازی اتخاذ می گردد. در واقع شما با این روش سرویس زدن، به حریف خود نشان […]

سرویس پینگ پنگ

تاکتیک های سرویس زنی

از: امیر میرصادقی محقق و پزوهشگر تنیس روی میز سرویس یکی از مهمترین ضربه های امتیاز آور و موقعیت ساز بازی تنیس روی میز است. سرویس تنها تکنیکی است که بازیکن می تواند هر نوع ضربه ای که می خواهد بزند و توپ را به هر جایی از میز حریف خود روانه کند که در عین حال بازیکن مقابل هیچگونه دخالتی نمی تواند در آن داشته باشد. موثر ترین تصمیم تاکتیکی ای که یک بازیکن در موقع مسابقه می گیرد این است که در هر رالی چه نوع سرویسی بزند. سرویس در عین حال که ساده ترین ضربه تنیس روی میز است، با این وجود می تواند مشکل ترین و حساس ترین ضربه نیز باشد. سرویس اولین ضربه ای است که می تواند به بازیکن اجازه یک حمله موفقیت امیز را بدهد. سرویس خوب می تواند یک بازیکن بازنده را به یک بازیکن برنده تبدیل کند. سرویس می تواند به […]

دریافت سرویس

تاکتیک های دریافت سرویس

از: امیرمیرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران خیره شدن به توپ در موقع دریافت توپ سرویس حریف درمیان بازیکنان تنیس روی میز، ما دو نوع بازیکن داریم که روی توپهای حریف به دو روش عمل می کنند: ۱- دسته اول بازیکنانی هستند که فقط چرخش و پیچ توپ سرویس حریف خود را تخمین می زنند و پرواز توپ را در مسیر آن نگاه می کنند و سپس روی آن واکنش و عکس العمل نشان می دهند و کاری به حرکت دست راکت دار حریف ندارند و به حرکت دست حریف نگاه نمی کنند که اینکار می تواند یک کار پر اشتباه و غلط باشد. ۲- دسته دوم بازیکنانی داریم که با دقت و تمرکزکامل، حرکت دست حریف را تحت نظر دارند و سعی می کنند که نوع پیچ و نیروی پیچی را که حرکت دست راکت دار حریف از خود نشان می دهد و نیز نقطه ای […]