لوپ زنی پینگ پنگ

ضربه بکهند لوپ

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران ضربه بک هند لوپ یکی دیگر از تحولات و محصولات پایدار و ثابت تاکتیکهای تعرضی و حمله ای در بازی تنیس روی میز محسوب می شود. در حقیقت “ایستوان جونیر” بازیکن مجارستانی عنوان قهرمانی جهان خود را در سال ۱۹۷۵ بوسیله بک هند لوپهای قوی و قدرتمند خود بدست آورد. بزرگترین امتیازی که بک هند لوپ دارد این است که می تواند برای شروع حمله بکار برده شود و راه را برای زدن حمله های شدید تر باز کند یا به عبارت دیگر، بک هند لوپ می تواند مقدمه ای برای زدن حمله های قوی بعدی باشد. تفاوت بک هند لوپ و فورهند لوپ در این است که در بک هند لوپ، راکت در داخل بدن قرار می گیرد و سپس برای زدن ضربه بالا می آید و به توپ زده می شود. ولی در فورهند لوپ، راکت از […]

لوپ زنی پینگ پنگ

تاکتیک های لوپ زنی

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران مهمترین و بیشترین ضربه ای که این روز ها در بازی تنیس روی میز متداول و مورد استفاده است ضربه های تاپ اسپین (ضربه های لوپ) است که موثرترین ضربه در بازی مدرن و پیشرفته امروزی است. تاکتیک در بازی بازیکنان لوپ زن نیز واقعیتی است که می تواند بطور قطعی سرنوشت بازی و مسابقه را بین دو بازیکن هم قدرت و هم سطح تعیین نماید. هر تغییر در زدن لوپ می تواند یک راه برای گرفتن امتیاز باشد. بدون تغییر تاکتیکی در زدن لوپ در شرایط نا مناسب، همیشه خطر شکست بازیکن لوپ زن را تهدید خواهد کرد و امکان باخت بازیکن لوپ زن وجود دارد. هر نوع زدن لوپ به توپ وضعیت جدیدی را بوجود می آورد و بازیکن لوپ زن باید در یک ثانیه تصمیم بگیرد و یک روش زدن لوپ صحیح را که متناسب با […]

تاپ اسپین پینگ پنگ

دفاع تاپ اسپین

از: امیر میرصادقی، بازیکن سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران با نگاهی به اغلب کتابهای آموزشی یا فیلمهای ویدیویی تنیس روی میز شما چیزی را درباره دفاع تاپ اسپین نخواهید دید و چیزی را یاد نخواهید گرفت. این به نظر مسئله ای برای مربیان تنیس روی میز شده است، زیرا این ضربه کاملا یک ضربه لاب نیست و یا کاملا فورهند درایو اصلی یا بک هند درایو یا ضربه لوپ شما نیست، در نتیجه این ضربه یک نوع ابهام بوجود آورده است. ولی شما هر نوع نوار بازی و مسابقه را از بهترین بازیکنان تنیس روی میز دنیا به خصوص اروپایی ها از جمله سوئدی ها و آلمانی ها را مشاهده کنید، مکررا دفاع تاپ اسپین را در آن خواهید دید. دفاع تاپ اسپین چیست؟ دفاع تاپ اسپین یک ضربه نصفه کاره، یک ضربه نیمه لاب، یک ضربه نیمه لوپ یا نیمه درایو میباشد، که این ضربه از یک […]