کلاس های آموزش پینگ پنگ

برنامه زمانی باشگاه


 15 - 1717 - 18:3018:30 - 23
شنبهآقایانآقایان
یکشنبهبانوانآقایانآقایان
دوشنبهآقایانآقایان
سه شنبهبانوانبانوانآقایان
چهارشنبهآقایانآقایان
پنج شنبهآقایانآقایان

شماره تماس و آدرس باشگاه در قسمت “تماس با ما” قابل مشاهده است.