تاکتیکهای حمله در بازی دوبل

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران بطور یقین می توان بهترین تاکتیک در بازی دوبل را در یک کلمه آن هم ” حمله ” خلاصه نمود. چون واقعا راه دیگری برای امتیاز گرفتن در بازی دوبل، جز حمله نیست. راجع به این موضوع فکر کنید چرا تیمهای دوبلی که از شما بهتر بازی می کنند و از تیم دوبل شما برنده می شوند؟ برای اینکه معمولا دلیل اصلی آن این است که حمله ها و لوپها و ضربه های انها بسیار محکم تر و استوار تر از شما می باشد. بازیکنان خوب در بازی انفرادی، بازیکنان ضعیف را بیشتر با ضربه های سریع و محکم خود از پا در می آورند، ولی در بازی دوبل اغلب این آوانتاژها به علت ردوبدل شدن ضربه های مختلف و یکی در میان بازیکنان بدست نمی آید. چون شما تقریبا دو برابر زمان جهت اداره بازی خود در دوبل […]