تاپ اسپین پینگ پنگ

دفاع تاپ اسپین

از: امیر میرصادقی، بازیکن سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران با نگاهی به اغلب کتابهای آموزشی یا فیلمهای ویدیویی تنیس روی میز شما چیزی را درباره دفاع تاپ اسپین نخواهید دید و چیزی را یاد نخواهید گرفت. این به نظر مسئله ای برای مربیان تنیس روی میز شده است، زیرا این ضربه کاملا یک ضربه لاب نیست و یا کاملا فورهند درایو اصلی یا بک هند درایو یا ضربه لوپ شما نیست، در نتیجه این ضربه یک نوع ابهام بوجود آورده است. ولی شما هر نوع نوار بازی و مسابقه را از بهترین بازیکنان تنیس روی میز دنیا به خصوص اروپایی ها از جمله سوئدی ها و آلمانی ها را مشاهده کنید، مکررا دفاع تاپ اسپین را در آن خواهید دید. دفاع تاپ اسپین چیست؟ دفاع تاپ اسپین یک ضربه نصفه کاره، یک ضربه نیمه لاب، یک ضربه نیمه لوپ یا نیمه درایو میباشد، که این ضربه از یک […]