تاکتیکهای حمله در بازی دوبل

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران

بطور یقین می توان بهترین تاکتیک در بازی دوبل را در یک کلمه آن هم ” حمله ” خلاصه نمود. چون واقعا راه دیگری برای امتیاز گرفتن در بازی دوبل، جز حمله نیست.

راجع به این موضوع فکر کنید چرا تیمهای دوبلی که از شما بهتر بازی می کنند و از تیم دوبل شما برنده می شوند؟ برای اینکه معمولا دلیل اصلی آن این است که حمله ها و لوپها و ضربه های انها بسیار محکم تر و استوار تر از شما می باشد.

بازیکنان خوب در بازی انفرادی، بازیکنان ضعیف را بیشتر با ضربه های سریع و محکم خود از پا در می آورند، ولی در بازی دوبل اغلب این آوانتاژها به علت ردوبدل شدن ضربه های مختلف و یکی در میان بازیکنان بدست نمی آید. چون شما تقریبا دو برابر زمان جهت اداره بازی خود در دوبل تا بازی انفرادی دارید و این امر موجب تغییر بازی به نحو قابل اهمیت می گردد.

دربازی دوبل تاکید بیشتر روی قدرت و استقرار توپ، روی میز حریف بعمل می آید البته سرعت عمل و پایداری نیز قابل اهمیت است ولی در درجه دوم حایز اهمیت قرار دارد و شما می توانید از این تغییر به طرق مختلف بهره برداری کنید. ولی ۲ چیز مهم که در وهله اول بنظر می رسد یکی سرویس و دیگری برگشت سرویس و حمله فورهند می باشد.

در انفرادی سرویس یک آوانتاژ بوده، ولی در بازی دوبل چندان امتیازی نیست. گیرنده سرویس در دوبل اگر بداند چه باید بکند می تواند براحتی کسب امتیاز کند. معمولا بیشتر از لوپهای بلند و با ارتفاع (های لوپ) در پاسخ به سرویس ها استفاده می شود و برای توپ دوم، شما باید همیشه در دوبل از فورهند خود استفاده کنید چون شما می دانید که سرویس حریف کجا خواهد آمد و خود را برای زدن یک ضربه محکم آماده می کنید، بنابراین چرا از حمله های فورهند خود که مطمئن تر و با کیفیت تر است استفاده نکنید و به همین دلیل از حمله ها و لوپها ی محکم و قوی خود در موقع دریافت سرویس استفاده کنید.

همچنین می توانید از سرویسهای پیچدار کوتاه با تمرینات زیاد خود استفاده کنید و توپهای سرویس خود را به نقطه دلخواه خود (گوشه های میز حریف) که مناسب برای این منظور می باشد بزنید و برگشت توپ حریف می تواند آغاز حملات تیم دوبل شما باشد.

هدف از سرویس در بازی دوبل، تنظیم ضربه بعدی بازیکن هم تیمی خود (پارتنر خود) می باشد که به احتمال قوی یک حمله خواهد بود.

شما همچنین باید در باره برگشت سرویس حریفان خود فکر کنید و تصمیم گیری کنید. که این نیز یک مساله است اگر استیل بازی شما حمله ای باشد.

بطور کلی شما باید مایل و خوشحال به دریافت یک هل و یا یک لوپ ضعیف از حریفان برای بازیکن هم تیم خود (پارتنر خود) جهت زدن حمله باشید.

و نکته مهم دیگر اینکه باید سعی کنید که سرویس خود را طوری بزنید که زوایایی را که گیرنده سرویس می تواند در برگشت سرویس شما از انها استفاده کند محدود سازید و حریف ناچارا از یک برگشت سرویس لوپ ضعیف استفاده کند و توجه داشته باشید از زدن سرویس های با عمق متوسط (سرویسهایی که در میانه میز فرود می آید) استفاده نکنید چون این سرویسها به حریف شانس حمله را می دهد که در سرویسهای کوتاه این شانس برای حریف نخواهد بود.

بزرگان تنیس روی میز جهان یک استراتژی و راهکار ساده و مستقیم را در بازی دوبل پیشنهاد می کنند که با فورهند خود حمله کنید و روی هر ضربه هل حریف که می توانید لوپ بزنید و روی هر لوپ حریف که قادر هستید اسمش (حمله محکم) بزنید و هرگز توپی را که می توانید درایو کنید، سد و یا بلوک نکنید و همچنین توپی را که می توانید اسمش بزنید، درایو نکنید چون یک حمله قوی منجر به کسب امتیاز شده و تعادل و هماهنگی بازی حریفان شما را به هم می زند.

در بازی دوبل پاسخ به سرویس حریف، یک وسیله مهم برای اجرای حمله ها است. موقعیکه یک تیم دوبل که هر دو بازیکن آن را بازیکنان دفاعی تشکیل می دهد و انها مایل به اجرای یک حمله هستند، ساده ترین روش و بهترین موقع برای زدن حمله، موقعی است که برای برگشت دادن سرویس حریف خود را آماده می کنند چون شروع یک حمله بعد از طی یک رالی طولانی، بسیار مشکل خواهد بود، مگر اینکه گاهی وقتها یک توپ ساده و دلخواه برای زدن حمله از طرف حریف بیاید.

در بازی دوبل هر چند که یک حمله روی توپ سوم موثر است، ولی بدون زدن یک سرویس خیلی ماهرانه که می تواند یک برگشت ساده و راحت داشته باشد، حمله روی توپ سوم نیز مشکل خواهد بود. بنابراین نه فقط برای بازیکنان حمله ای و لوپ زن، بلکه برای کات کش ها (چاپرها) یا بازیکنان دفاعی نوع دیگر نیز بهترین راه و روش در یک بازی و مسابقه دوبل، پیدا کردن یک شانس و فرصت برای زدن حمله روی برگشت سرویسها می باشد. در هر حال برای بازیکنان دفاعی کات کش، اجرای حمله در موقع دریافت سرویس در برابر بازیکنان ماهر و متخصص حمله، کار چندان ساده ای نیست و در واقع حملات اجراشده توسط بازیکنان دفاعی کات کش، اغلب به حریفان خود فرصت ضد حمله ها را می دهد. لذا کات کش ها و بلوک زن ها و هاف والی ها باید از تاکتیکهایی استفاده کنند که ضمن کشیدن کات و نیز در بین زدن بلوک ها و هاف وال ها، حملات ناگهانی خود را اجرا نمایند تا اینکه حریف فرصت زیادی برای زدن حمله پیدا نکند و تمرکز فکری و تکنیکی انها مختل و آشفته گردد. اغلب مشاهده می شود که بسیاری از بازیکنان دفاعی اعم از کات کش و غیره در موقع دریافت سرویس و یا در دیگر مواقع بازی بطور واضح و آشکار نشان می دهند که انها می خواهند کات بکشند و یا برگشتهای دفاعی به حریف بدهند که این عمل کاملا به ضرر آن‌هاست و فرصت حمله را بطور کامل به حریف می دهند.

دو بازیکن یک تیم دوبل باید همیشه در کار خود هماهنگی داشته باشند و این هماهنگی را می توانند به خوبی در طول یک رالی حفظ و ایجاد نمایند زیرا انها فرصت کافی برای این کار را خواهند داشت، ولی برای اجرای حمله روی توپ چهارم، دو بازیکن یک تیم دوبل باید از کار و هنر تکنیکی یکدیگر با خبر باشند و برگشت احتمالی توپ حریف را روی حمله روی توپ چهارم حدس بزنند و پیش بینی نمایند.

در برابر یک سرویس ساده، می توان یک حمله نمود، ولی معمولا نحوه برگشتهای سرویس باید بدقت و به سرعت طبق وضعیت موجود تعیین و مشخص گردد و همچنین روش بازی بازیکنان یک تیم دوبل باید انعطاف پذیر باشد و مطابق با بازی بازیکن هم تیمی خود (پارتنر خود) تعدیل و تنظیم گردد و لازم و ضروری است که انواع مختلف روشهای بازی در تمرینات روزانه اجرا گردد تا در صورت نیاز بتوان روش بازی و تاکتیک بازی را تغییر داد.

یکی از بهترین و موثرترین تاکتیک حمله در بازی دوبل این است که یکی از بازیکنان یک تیم دوبل، ضربه های حمله ای خود را به سمت فورهند میز حریف بزند و بازیکن دیگر این تیم ضربه های حمله ای خود را به سمت بک هند میز حریف بزند تا بدینوسیله انها را از هم دور و جدا کنند و سپس بعد از آن ۲ ضربه حمله ای به یک نقطه میز حریف زده شود تا بتوان انها را به هم نزدیک کرد تا اینکه مزاحم کار یکدیگر بشوند و با هم برخورد فیزیکی پیدا کنند تا بتوان توپ بعدی و ضربه حمله بعدی را سریع در جهت و سمت دیگر میز آنها که خالی است و محافظت نشده است و نیز آسیب پذیر است روانه کرد و امتیاز گرفت و بالعکس.

لوپ های سایداسپین و نیز درایوهای سایداسپین از تکنیکهای حمله ای هستند که در بازی دوبل نقش مهمی را برای بازیکنها ایفا می کنند. لوپ های ساید اسپین (لوپ های با پیچ کناری)، حریف را وادار می کند تا بدنبال توپ بدود تا بتواند انها را کنترل و مهار کند بدون آنکه فرصت داشته باشد روی آنها واکنش موثر نشان بدهد. لوپ هایی که مانند برف پاک کن ماشین به سرعت حرکت می کنند و تعادل و کنترل بازی حریفان مقابل را به هم می زنند.

در مسابقات جهانی، ۳ عنوان از ۷ عنوان قهرمانی، بازیهای دوبل است. این ۳ عنوان عبارتند از: دوبل مردان — دوبل زنان — و دوبل مختلط (میکس دوبل) یعنی نزدیک به نصف عناوین قهرمانی جهان. در حالیکه فقط ۲ عنوان انفرادی یعنی: انفرادی مردان و انفرادی زنان انجام می شود و این اهمیت بازی دوبل را نشان می دهد.

دو بازیکن یک تیم دوبل باید طوری با هم تمرین کنند تا اینکه فکر کنند یک نفر دارد بازی می کند یعنی به حدی هماهنگ باشند که خیال کنند یکنفره بازی می کنند که اینکار فقط با تمرین مداوم و فشرده و صحیح میسر می گردد. انها باید اشتباهات یکدیگر را با خونسردی و آرامی بپذیرند و به یکدیگر اعتراض نکنند تا اختلاف بین انها بوجود نیاید و به عبارتی دیگر باید یکدیگر را خوب درک کنند که این یک عامل مهم برای موفقیت یک تیم دوبل محسوب می شود.

یکی از توصیه ها برای بهبود بازی یک تیم دوبل این است که یک تیم دوبل با یک بازیکن مقابل خود تمرین کند یعنی دو نفر در برابر یکنفر. تمرینات دوبل در برابر یکنفر دارای محسنات و امتیاز های متعددی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *