بازیکن چپ دست پینگ پنگ

تاکتیک بازی مقابل بازیکنان چپ دست

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران

حقیقتا بازی در برابر بازیکنان چپ دست، مشکل تر از بازی مقابل بازیکنان راست دست است. آیا تا کنون تشخیص داده اید که چرا بازی در برابر یک بازیکن چپ دست همسطح بازی شما برای شما مشکل است. در واقع علت اصلی آن، این است که معمولا شما تمرینات عادی خود را در برابر بازیکنان راست دست انجام می دهید و به تاکتیکهای بازی بازیکنان راست دست آشنا هستید. در نتیجه در مقابل یک بازیکن چپ دست، هول و دستپاچه می شوید، درحالیکه می توانید با تاکتیک ها و روشهای مناسبی که مقابل آنها بکار ببرید برآنها غلبه کنید. در درجه اول شما از نظر روانی اصلا فراموش کنید که با یک چپ دست بازی می کنید و توپ های خود را با اطمینان کامل و قدرت تمام به همان شکلی که با یک بازیکن راست دست بازی می کنید بزنید. اطمینان داشته باشید مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد.
با بیان دیگر در برابر بازیکنی که با دست چپ بازی می کند و یا بطور کلی با دستی که شما بازی می کنید و حریف با دست دیگری بازی می کند، تاکتیک ها دقیقا همان هستند، ولی باید سمت میز را معکوس کرد.

این روزها تعداد بازیکنان چپ دست زیاد شده است. بیشترین مهارت بازیکنان چپ دست این است که آنها از طرف بک هند میز خود، فورهند حمله و فورهند لوپ های خوبی می زنند و بیشتر حرکت آنها به طرف بک هند میز خود هستند و حتی اغلب در سمت بک هند خود یا حوالی این قسمت میز خود ایستاده اند و منتظر فرصت برای زدن فورهند حمله ها و فورهند لوپهای خود هستند. از این رو، طرف فورهند میز آنها اغلب خالی می ماند و اسیب پذیر خواهد بود (البته این مساله در مورد بسیاری از بازیکنان راست دست نیز صدق می کند، بازیکنان راست دستی که مهارت زیادی روی زدن حمله فورهند از ناحیه بک هند میز خود هستند، همچنین بازیکنان پن هولدری (بازیکنانیکه راکت را بصورت قلم در دست می گیرند) همین خصوصیات را دارند. بنابراین راست دستها باید بیشتر حمله های خود را به سمت فورهند میز بازیکنان چپ دست بزنند، به ویژه سرویس های کوتاه و پشت تور آنها را به سمت فورهند آنها برگشت بدهند.

در موقع سرویس زدن مقابل بازیکنان چپ دست، سعی کنید اغلب سرویسهای خود را مستقیما به سمت فورهند او بزنید تا اینکه حریف چپ دست به سمت فورهند خود کشیده شود و شما بتوانید به بک هند او حمله کنید. در این وضعیت، وقتی که حریف چپ دست متوجه این موضوع شد و به طرف فورهند خود در موقع دریافت سرویس متمایل شد، آن وقت شما سرویس خود را به سمت بک هند او بزنید.
امر مهم و بهترین تاکتیک در مقابل چپ دستها این است که: اول سعی کنید حریف چپ دست را وادار به حرکت به سمت فورهند او کنید و سپس به سمت بک هند او حمله کنید. خصوصا در مقابل چپ دست هایی که نزدیک میز بازی می کنند.

در مواقعی که بازیکنان چپ دست از میز فاصله گرفته باشند، اگر بتوانید با حمله های فورهند خود به سمت بک هند آنها حمله کنید، راحت می توانید کنترل و ابتکاربازی را به دست بگیرید.
در مقابل چپ دست ها تا آنجایی که امکان دارد از حمله های بک هند خود استفاده نمایید.

چپ دستها در زدن حمله های فورهند، بسیار قوی و شدید از قسمت بک هند خود به سمت فورهند بازیکنان راست دست، تخصص خوبی دارند و به قول معروف “استاد” هستند که یکی از راه های جلوگیری از حمله های آنها فرستادن توپ به قسمت فورهند آنها در وضعیتهای مناسب است.

One thought on “تاکتیک بازی مقابل بازیکنان چپ دست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *