حمله سریع تنیس روی میز

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران

بازی حمله سریع یک روش بازی بسیار مهم در تنیس روی میز امروز جهان بشمار می رود. یک بازی حمله سریع شامل ضربه های قدرتی و سرعتی میباشد. اغلب ستارگان تنیس روی میز فعلی و قبلی جهان از شیوه بازی حمله سریع استفاده نموده و می نمایند.

باید بپذیریم که مهمترین عامل و بالاترین چیزی که در پیشرفت و موفقیت بازیکنان تنیس روی میز قرار دارد زدن حمله های سریع و کوبنده و کشنده است و چیزی که از همه مهمتر مورد نیاز یک بازیکن تنیس روی میز است مهارت و تکنیک حمله سریع می باشد.

یک بازیکن حمله سریع باید از یک بدن قوی و چالاک همراه با حرکت پای سریع و نیز استقامت و مقاومت برخوردار باشد تا بتواند حمله های قوی و محکم و تمام کننده خود را به مرحله اجرا بگذارد.
بازی حمله سریع، یک روش تکنیکی شدید و آتشی است که بازیکن با یک قدرت انفجاری به توپ ضربه می زند.
بازی حمله سریع، روشی از بازی تنیس روی میز است که بازیکن مجری آن اغلب، حریف را وادار به یک وضعیت بدون کمک و نا امیدی می نماید.
بازی حمله سریع، نوع پیشرفته ای از بازی تنیس روی میز است که بازیکن مجری آن از همان آغاز بازی حمله را شروع می کند و سعی می کند که قدرت بازی خود را به بهترین نحو با درایوهای فورهند نشان بدهد و در اولین فرصت ضربه کشنده خود را بزند.

یک بازیکن حمله سریع همیشه در یک وضعیت تهاجم شدید بوده و موفق می شود که حریف های بی تجربه خود را به یک وضعیت دفاعی بکشد و زیر بار ضربه های سنگین خود قرار بدهد.
اولویت کار یک بازیکن حمله سریع، کار و حمله روی سه توپ اول است و باید راه را برای زدن اسمش های فورهند خود باز کند و جلوی حملات شدید حریف را به نحوی بگیرد و رالی را به نفع خود تمام کند.
یک بازیکن حمله سریع، بازیکنی است که ابتکار بازی را با حمله بعد از شروع حمله حریف بدست بگیرد و همیشه آماده زدن یک حمله تمام عیار باشد.
لازمه بازی یک بازیکن حمله سریع، روحیه جنگندگی و سرسختی و شجاعت و جسارت در حین مسابقه است بویژه موقعیکه در برابر یک حریف تهاجمی و جنگنده تر از خودش قرار می گیرد و ناچارا در موضع دفاعی قرار می گیرد باید منتظر یک فرصت برای زدن یک ضد حمله باشد.
یک بازیکن حمله سریع برای گشایش بازی حمله ای خود باید مهارت خود را در اداره و کنترل “دراپ شات های توی میز” خود افزایش دهد.

بازی حمله سریع مانند دیگر تکنیکها و ضربه های تنیس روی میز دارای خصوصیات و کیفیتهای مشخصه خاص خود است که ذیلا به موارد مختلف آن اشاره می نماییم:

۱- بازیکن حمله سریع در موقع زدن حمله خود، راکت خود را باید به مرکز توپ بزند و یک ضربه مستقیم بزند تا ضربه او از کیفیت بهتر و بیشتری برخوردار شود.

۲- بازیکن حمله سریع در موقع زدن حمله خود، باید با مرکز (وسط) راکت خود به توپ ضربه بزند تا بیشترین نیرو به توپ وارد شود.

۳- در موقع زدن حمله سریع، راکت بازیکن از عقب به جلو، حرکت و نوسان می کند و به توپ زده می شود.

۴- در موقع زدن حمله سریع، ارتفاع توپ نسبت به تور باید کم و هر چه نزدیکتر به تور باشد تا عکس العمل برای حریف مشکل تر باشد.

۵- در موقع زدن حمله سریع، بیشتر فشار راکت بازیکن باید روی ساعد و مچ بازیکن باشد.

۶- در موقع زدن حمله سریع، معمولا راکت بازیکن، توپ را قبل از اوج آن می زند تا هم سرعت بیشتری به توپ داده شود و هم فرصت عکس العمل موثر را هر چه بیشتر از حریف خود بگیرد و حریف را به زحمت بیندازد و بدینوسیله ریتم و زمانبندی بازی او را به هم بزنند و آهنگ بازی او را تغییر بدهد.

۷- در موقع زدن حمله سریع، باید مسیر و استقرار و نقطه فرود توپ های خود را متناسب با وضعیت موجود بازی و نقاط ضعیف و آسیب پذیر میز حریف تغییر بدهیم تا حریف هیچگاه با نوع بازی و با نوع تاکتیکهای حمله ای ما عادت نکند.

۸- یک بازیکن حمله سریع باید سعی به گرفتن ابتکار عمل حمله از همان شروع رالی بنماید و برای انجام اینکار باید از انواع مختلف سرویسهای تهدید کننده خود استفاده نماید و موقعیکه توپ برگشت داده شده حریف آمد باید قادر به زدن حمله از هر دو گوشه فورهند و بک هند میز خود صرف نظر از نوع عمق ضربه ای که از سوی حریف به طرف او می آید باشد. اگر بازیکن بعد از زدن حمله اول خود قادر به کسب امتیاز فوری نشد که معمولا احتمال آن زیاد می رود، زیرا بازیکنان برجسته تنیس روی میز حال حاضر امروز، اغلب در دفاع و ضد حمله بسیار قوی هستند و مشکل می توان یک امتیاز آنی از آنها گرفت، بنابراین بازیکن حمله سریع باید به حمله های خود ادامه بدهد تا اینکه موفق به زدن یک ضربه کشنده و تمام کننده بشود. نکته مهم و اساسی در این مواقع اینکه بازیکن حمله سریع باید مجهز به مهارتهای اصلی و محکم حمله زدن و نیز مهارت در نوسانات و حرکات خوب دست در بین حملات فورهند خود باشد و یک مسافت زیادی را در پشت میز بپوشاند و بطور ناگهانی جهت ضربه های حمله ای خود را عوض نماید و مرتب حریف را مجبور به دویدن از این گوشه میز به گوشه دیگر میز خود کند.

۹- بازیکنان حمله سریع باید نه تنها قادر به توسعه و اجرای حمله های مداوم و پی در پی پر قدرت از هر دو جناح میز با فورهند و بک هند خود باشند باید اهمیت بیشتری به حمله های فورهند خود بدهند زیرا حمله های فورهند، خیلی قوی تر از حمله های بک هند هستند و اهمیت حمله های فورهند، توسعه و پیشرفت کار پاها و حرکت پاهای موثر بازیکنان را می طلبد. اغلب بازیکنان برجسته تنیس روی میز جهان حمله های فورهند خود را تقویت و قوی کرده اند تا بتوانند هر چه بیشتر هجومی و تهاجمی بازی کنند.

۱۰- بازیکنان حمله سریع باید سعی به زدن حمله و شروع حمله، روی سرویس حریف بنمایند و اگر امکان اینکار نبود باید سعی به استقرار توپ و فرستادن توپ های مشکل، به دور از دسترس جناح حمله قوی حریف نموده و آماده برای شروع حمله خود روی توپ چهارم باشد و یک چنین دریافت سرویس اگر زیرکانه و ماهرانه و با فکر و هوش خوب زده شود معمولا اغلب برای حریف، مشکل ایجاد نموده و او را به زحمت خواهد انداخت.

۱۱- در باره قدرت و وسعت ضربه های حمله سریع باید به این نکته توجه کنیم که چون حمله های با نوسان کوتاه می تواند به سرعت بخشیدن حمله ها کمک کند لذا بازیکنان حمله سریع که از نزدیک میز، ضربه های کشنده خود را می زنند باید اهمیت بیشتری به عمل و کار ساعد و مچ دست خود بدهند. ولی بازیکنان حمله سریع نه تنها باید به آماده نمودن و تقویت ساعد و مچ خود توجه نمایند، بلکه باید سعی کنند که با تقویت کردن کمر و پاها و قسمت بالای ساعد خود، قدرت عضلات این اعضا را بیشتر کنند تا هنگامیکه بر اثر فشار حملات حریف، مجبور به فاصله گرفتن از میز می شوند و بازی دور از میز را با زدن ضد حمله ها و حملات متقابل و نیز با لاب ها انجام می دهند بتوانند ضربه های خود را با نوسان های بلند و با گام های بلند و سریع بطور موثر و کارساز مورد اجرا بگذارند. این همان کاری است که بازیکنان ژاپن هنگام اجرای ضربه های حمله سریع خود انجام می دهند و به همین دلیل، حمله های انها بسیار پر قدرت و موفق بوده و هنگام بازی از فواصل دور و متوسط تا میز، آنها می توانند کنترل خوبی روی توپ داشته باشند. بازیکنان حمله سریع نزدیک به میز چین هم که از قدرت ساعد خود در موقع ضربه زدن استفاده می کنند و تکیه بازی انها بیشتر روی قدرت و سرعت بازی آن‌هاست حرکات ساعد و مچ خود را با حرکات بازو — کمر و ساق پاهای خود تطبیق می دهند و هماهنگ می کنند. بنابراین در هنگام زدن حمله سریع از نزدیک میز باید بیشتر تکیه و تاکید روی ساعد و مچ نمود ولی زمانیکه از یک فاصله متوسط تا میز بازی می کنیم باید بیشتر از: نیرو و قدرت کمر — ساق پاها و قسمت بالای ساعد استفاده کنیم. بطور کلی فقط با تغییر دادن نوع ضربه های خود می توانید حمله های خود را سریعتر، و شدید تر و دقیق تر بزنید.

۱۲- در تنیس روی میز مدرن و پیشرفته عصر حاضر تا آنجا ییکه مهارتهای ضربه های حمله سریع مورد توجه است بازیکنانی که با روش بازی تهاجمی و هجومی بازی می کنند نباید هیچگونه سوراخ و راه گریزی در بد نه بازی خود ایجاد و نشان دهند و باید با هر نوع توپ حمله ای حریف، چه توپهایی با قوس بلند و چه توپهایی با ارتفاع کوتاه، خوب عمل کنند و با استفاده از حملات متقابل به هر نوعی از خود واکنش نشان دهند و باید نحوه مقابله و هماهنگی با این حملات را خوب بدانند و یاد بگیرند و موقعیکه رالی طولانی شد باید قادر به کنترل استقرار ضربه های خود در جاهای مختلف میز حریف بوده و سرعت عمل لازم را داشته باشند تا قادر به حفظ زمین بازی خود با حمله های پر قدرت خود باشد. با توجه به توضیحات داده شده، بنابراین بازیکنان حمله سریع باید حتی الامکان نزدیک میز بازی کنند و از میز فاصله زیاد نگیرند.

۱۳- در موقع تمرین و در تمرین واقعی، بازیکنان حمله سریع باید حرکات ضربه های خود را مطابق با وضعیتهای مختلف بازی همانطور که در بند ۱۲ به آن اشاره شد، درست و تنظیم کنند.

۱۴- زاویه و صفحه راکت بازیکنان حمله سریع در موقع زدن حمله های کشنده و تمام کننده معمولا باید بسته باشد ولی در برابر توپها و کاتهای پیچ زیر، اغلب بصورت نیمه بسته و یا نیمه باز (عمودی) در می آید. اصولاً هر چه حمله بازیکن سریعتر و محکمتر و کوبنده تر باشد، صفحه راکت بصورت بسته تری در می آید.

۱۵- در مقایسه با دیگر ضربه های تنیس روی میز که حریف، دیر یا زود با انها آشنا می شود و مقابله با آن، دیگر برای او زیاد سخت و دشوار نخواهد بود، ضربه های سرعتی حمله سریع، توانایی حریف برای آشنا شدن با این ضربه سریع و مقابله و مهار، و نیز واکنش موثر روی آن تا حد و اندازه ای محدود است و این مساله نشان از اهمیت و برتری ضربه حمله سریع دارد و نیز کلیدی ترین ضربه تنیس روی میز به نوعی محسوب می شود و ما در بازی مدرن و امروزی تنیس روی میز این ضربه را به خوبی لمس و حس می نماییم.

۱۶- اگر هر بازیکن حمله سریع به اصول و نکات هدایت کننده این ضربه مهم توجه نماید و بتواند استفاده کامل و صحیح از فاکتورهای حمله سریع خود بنماید بدون تردید قادر خواهد بود که برتری خود را در بازی و مسابقه حفظ نماید و با پیشرفتها و تحولات مهارتی مدرن این ضربه آشنا و همگام و همراه شود.

۱۷- نکته مهمی که در بازی حمله سریع باید به آن توجه نمود اینستکه هر چقدر توپ ضربه حمله سریع به خطوط انتهایی و خطوط کناری و حاشیه ای میز حریف نزدیکتر باشد، کنترل کردن و مهار کردن و واکنش موثر روی آن برای حریف مشکل‌تر و سخت تر خواهد بود. از این نظر باید سعی نمود که حمله های سریع خود را به عمق میز حریف فرو کرد.

۱۸- برای اینکه ضربه های حمله سریع هر چه بیشتر و هر چه بهتر، پر کیفیت تر باشد بازیکن باید نزدیک میز برود و توپ را به موقع بگیرد و شکار کند. چون هر چه بیشتر به میز نزدیک شوید نیروی بیشتری به توپ وارد می کنید و می توانید خود را خوب حفظ و کنترل و جمع و جور کنید. به همین دلیل بازیکنان حمله سریع باید حتی الامکان نزدیک میز باشند و از میز فاصله نگیرند.

۱۹- بازیکنان حمله سریع برای اینکه ضربه های حمله ای انها سرعت داشته باشد باید بین حرکت دست راکت دار و حرکت پای آنها هماهنگی لازم برقرار بشود و علاوه بر حرکت دستها، پاهای خود را هم باید حرکت بدهند تا هم زود تر به توپ برسند و هم قدرت کوبندگی ضربه های انها بیشتر بشود. اصولاً پاهای بازیکنان حمله سریع باید حالت فنری داشته باشد تا بتوانند راحت تر و سریعتر پشت میز حرکت کنند تا ضربه های انها از سرعت و قدرت زیادی برخوردار شود.

۱۹- بازیکنان حمله سریع و نزدیک به میز همیشه باید روی نوک انگشتان پاهای خود ایستاده و یک فضای وسیعی را با فورهند خود بپوشانند و خیلی سریع به سمت بک هند میز خود حرکت کنند تا بتوانند حمله های فورهند خود را روانه میز حریف نمایند. با کار و رقص پای سریع، بازیکن حمله سریع می تواند یک بازی کامل به ضربه های حمله فورهند خود بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *