لوپ زنی پینگ پنگ

ضربه بکهند لوپ

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران

ضربه بک هند لوپ یکی دیگر از تحولات و محصولات پایدار و ثابت تاکتیکهای تعرضی و حمله ای در بازی تنیس روی میز محسوب می شود.

در حقیقت “ایستوان جونیر” بازیکن مجارستانی عنوان قهرمانی جهان خود را در سال ۱۹۷۵ بوسیله بک هند لوپهای قوی و قدرتمند خود بدست آورد.

بزرگترین امتیازی که بک هند لوپ دارد این است که می تواند برای شروع حمله بکار برده شود و راه را برای زدن حمله های شدید تر باز کند یا به عبارت دیگر، بک هند لوپ می تواند مقدمه ای برای زدن حمله های قوی بعدی باشد.

تفاوت بک هند لوپ و فورهند لوپ در این است که در بک هند لوپ، راکت در داخل بدن قرار می گیرد و سپس برای زدن ضربه بالا می آید و به توپ زده می شود. ولی در فورهند لوپ، راکت از بیرون بدن بازیکن بالا می آید و به توپ زده می شود.

در جریان بازی و به خصوص در شروع بازی و در موقع دریافت سرویس و یا در موقع زدن حمله بعد از سرویس، در شرایطی که شانسی برای حمله کردن با فورهند وجود نداشته باشد می توان از بک هند لوپ استفاده نمود.

از بک هند لوپ، بیشتر برای برگشت دادن سرویسهای بیرون از میز حریف و همچنین در برابر یک کات پیچ زیر، استفاده می کنند.

از بک هند لوپ می توان بطور موثر برای مقابله با هول های بک هند حریف استفاده نمود، چه موقعیکه بازیکن در جلوی میز باشد و یا موقعیکه با میز فاصله داشته باشد.

استفاده از ضربه های بک هند لوپ، فقط محدود بر علیه ضربه های دفاعی نمی شود، بلکه در برابر ضربه های حمله ای حریف نیز بسیار موثر است.

اولین نوع بک هند لوپی که بازیکنها باید یاد بگیرند، بک هند لوپ آهسته است. در مراحل اولیه فراگیری بک هند لوپ آهسته، زدن این ضربه ها باید همیشه با حرکت آهسته مچ و بازو انجام بگیرد.

در مرحله آموزش بک هند لوپ، مهمترین چیزی که بازیکن باید یاد بگیرد این است که نحوه تماس راکت با توپ را بدقت مورد توجه قرار بدهد. موقعیکه بازیکن بک هند لوپ آهسته را یاد گرفت، می تواند انواع دیگر بک هند لوپها را از جمله بک هند لوپ سریع را یاد بگیرد.

اموزش ضربه بک هند لوپ را تا موقعیکه بازیکن ضربه های حمله ای بک هند را بطور مطمئن یاد نگرفته باشد، نبایستی شروع کرد، در غیر اینصورت بازیکن قادر به زدن ضربه های بک هند لوپ مطمئن و محکم و استوار نخواهد بود. مربیان کارآزموده و مجرب بین المللی، اموزش ضربه بک هند لوپ را بعد از ۲ سال تا ۴ سال که از سابقه بازی و مسابقه بازیکن خود می گذرد شروع می کنند.

روی سرویسهای با پیچ پهلوئی (ساید اسپین) بیرون از میز حریف که از خط کناری گوشه میز بک هند که با یک زاویه تند و تیز و کمانه دار عبور کند و برگشت دادن با فورهند لوپ یا فورهند حمله روی این سرویس، مقدور و عملی برای بازیکن نباشد باید از یک بک هند لوپ استفاده شود.

چه نکاتی را باید در موقع زدن بک هند لوپ، رعایت و مورد توجه قرار داد؟

۱- در موقع زدن بک هند لوپ، پای چپ بازیکن باید کمی جلو باشد و یا اینکه هر ۲ پا، موازی همدیگر قرار بگیرند که هر دو استقرار صحیح است و بازیکن باید یکی از این دو استقرار را که برای او راحت تر است انتخاب کند. بهترین و مناسب ترین مکان برای بازیکن و برای زدن بک هند لوپ، ایستادن و موضع گیری در قسمت چپ میز خود می باشد (برای چپ دستها برعکس.)

۲- در موقع زدن بک هند لوپ، ۲ پای بازیکن باید یک کمی بیشتر از عرض شانه، باز باشد و زانوها باید کمی به جلو خم شود و قسمت بالا تنه نیز باید کمی به جلو خم بشود و پشت بدن بازیکن باید به حالت “قوز” در بیاید.

۳- در موقع زدن بک هند لوپ، شکم، تو داده می شود و نفس در بدن حبس می شود و وزن بدن روی پنجه پاها می افتد و پاشنه پاها کمی از روی زمین بلند می شود.

۴- در موقع زدن بک هند لوپ در هنگام دریافت سرویس و یا بعد از زدن سرویس، محل مناسب فاصله بازیکن تا میز، بین نیم متر تا یک متر می باشد.

۵- در موقع زدن بک هند لوپ، موقعیکه توپ به طرف بازیکن می آید، بازیکن باید راکت خود را زیر میز ببرد و بین ۲ زانوی خود قرار بدهد و نوک راکت به سمت پائین و چپ بوسیله چرخش مچ قرار بگیرد و چرخش مچ در موقع زدن بک هند لوپ، نقش مهمی را برای اجرای موفقیت آمیز ضربه بک هند لوپ ایفا می کند. و صفحه راکت بازیکن باید حالت بسته داشته باشد و وزن بدن بازیکن باید بین ۲ پای راست و چپ خود بطور برابر تقسیم بشود. در انتهای حرکت نوسان راکت، بازو باید کمی در قسمت آرنج خم بشود و همانطور که بازیکن راکت خود را پائین می آورد باید بالا تنه خود را نیز پائین بیاورد.

۶- حرکت راکت بازیکن، قبل از برخورد به توپ در موقع زدن بک هند لوپ به این صورت است که راکت از محل بین زانوهای بازیکن به طرف بالا و کمی به سمت راست با تکیه سنگین روی حرکت مچ و ساعد، نوسان پیدا می کند و موقعیکه توپ به مرحله اوج، یعنی به بلند ترین ارتفاع خود رسید به توپ زده می شود.

۷- در خاتمه زدن بک هند لوپ، زانوها باید به بیرون کشیده شوند و وزن بدن بازیکن روی پای راست او منتقل بشود و راکت باید در سمت بدن بازیکن قرار بگیرد.

۸- در موقع زدن بک هند لوپ، همانطوریکه توپ به طرف بازیکن می آید، بازیکن باید راکت خود را در جهت چپ و پائین تر نوسان بدهد تا اینکه توپ به طرف چپ کمر و روی زانوی چپ بیاید، در همین موقع بالا تنه بازیکن باید کمی به سمت چپ چرخش پیدا کند و راکت بازیکن به طرف بالا بیاید و به توپ زده شود و در انتهای نوسانات راکت، در موقع برخورد راکت با توپ از ناحیه چپ کمر، راکت با یک زاویه بسته، خیلی سریع در جهت راست و بالا و جلو، نوسان پیدا می کند و در جلوی پیشانی و یا اگر نوسان و حرکت راکت، بلند و وسیع است تا روی سر بازیکن بالا برده می شود.

۹- در خاتمه ضربه، وزن بدن ابتدا روی پای راست و سپس روی هر ۲ پا منتقل می شود تا بازیکن جاگیری لازم را بگیرد و اماده برای زدن ضربه بعدی خود باشد.

۱۰- در موقع زدن بک هند لوپ، زدن راکت به توپ باید خیلی دقیق و ظریف باشد و راکت باید یک زاویه مناسب و مقتضی داشته باشد چون حرکت دست راکت دار در موقع زدن بک هند لوپ، محدود است و نوسان دست برای زدن ضربه بک هند لوپ به اندازه زدن فورهند لوپ، وسیع و بلند نیست. همین مسئله، استفاده از بک هند لوپ را، بیشتر مشکل و سخت می کند.

۱۱- در موقع زدن بک هند لوپ، در حرکت ساعد و حرکت مچ، نباید محدودیت ایجاد شود، اگر مچ در موقع قبل از زدن ضربه، بالای ساعد قرار بگیرد، اینکار ایجاد محدودیت می کند و در نتیجه سرعت و پیچ توپ ضربه بک هند لوپ، کم می شود و یک لوپ کم کیفیتی تولید می شود.

۱۲- در موقع زدن بک هند لوپ، دست آزاد بازیکن یعنی دستی که در آن راکت قرار ندارد در ناحیه شکم قرار می گیرد و فاصله ساعد تا شکم، حدود ۳۰ سانتیمتر باید باشد تا فرصت نوسان دادن به راکت فراهم شود. دست آزاد تعادل بازیکن را در موقع زدن بک هند لوپ به عهده دارد.

۱۳- در موقع زدن بک هند لوپ، زاویه زیر بغل بازیکن باید کمی باز باشد و بازو به بدن نچسبد و مچ به طرف پائین و داخل حرکت کند.

۱۴- قبل از زدن ضربه بک هند لوپ، بدن به سمت عقب و چپ، متمایل می شود و وزن بدن بازیکن روی پای چپ می افتد تا بتوان نوسان راکت و نوسان بازو را بیشتر کرد.

۱۵- در موقع زدن بک هند لوپ، همزمان با حرکت ساعد به طرف جلو و بالا، کمر به سمت راست و جلو، چرخش پیدا می کند و وزن بدن روی پنجه راست منتقل می شود و مچ به طرف خارج و جلو و از پائین به بالا حرکت می کند و به قسمت بالای توپ ضربه زده می شود.

۱۶- در موقع زدن بک هند لوپ، دست راکت دار بازیکن بایستی به جلوی بدن حرکت و به توپ نیرو بدهد.

۱۷- در موقع زدن ضربه بک هند لوپ، فاصله راکت با توپ نباید زیاد باشد چون در غیر اینصورت، قدرت جلو برنده راکت کم می شود.

۱۸- راکت بازیکن در موقع زدن بک هند لوپ، باید یک زاویه بسته داشته باشد و در انتهای حرکت نوسان راکت، بازو باید کمی در قسمت آرنج خم بشود.

۱۹- در موقع زدن بک هند لوپ، بازو، مچ و پا باید یک حرکت دقیق و هماهنگ شده ای داشته باشند.

۲۰- در موقع زدن بک هند لوپ، راکت بازیکن مطابق با ماهیت توپ حریف، نوسان و حرکت می کند یعنی اگر ضربه با یک حرکت و نوسان کوتاه زده شده باشد، راکت تا ارتفاع شانه بالا می آید ولی اگر با یک حرکت طولانی زده شده باشد، راکت تا بالای سر، بالا می آید. (البته این دستورات در صورتی است که بازیکن فاصله اش تا میز، بین نیم متر تا یک متر باشد.)

۲۱- در موقع زدن بک هند لوپ، انتقال وزن باید به خوبی انجام شود و وزن بدن یک بازیکن از یک پا به پای دیگر منتقل می شود. چون انتقال وزن به اندازه کافی، امکان نوسان دادن بازو و حرکت دادن بازو را به بازیکن می دهد.

۲۲- در موقع زدن بک هند لوپ، راکت بازیکن باید در اوج پرواز توپ، به توپ بخورد ولی اگر بازیکن از میز فاصله داشته باشد راکت بازیکن باید به محض اینکه توپ از اوج خود پائین آمد به توپ بخورد و راکت بازیکن باید بیشتر حالت بسته داشته باشد.

۲۳- در موقع زدن بک هند لوپ، بازیکن باید قسمت بالائی راکت خود را که بین وسط راکت و نوک راکت است را به توپ بزند تا ضربه بک هند لوپ از سرعت، قدرت، پیچ و کیفیت بهتری برخوردار شود.

۲۴- در موقع زدن بک هند لوپ، بازیکن باید توپ را تا لحظه برخورد راکت با توپ، بطور دقیق نگاه کند.

۲۵- در موقع زدن ضربه بک هند لوپ، بازو، ساعد و مچ باید ریلکس و راحت باشند.

۲۶- در موقع زدن ضربه بک هند لوپ، هرچقدر راکت سریعتر به توپ زده شود، ضربه بک هند لوپ از سرعت و کیفیت بهتری برخوردار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *