انتخاب راکت پینگ پنگ

انتخاب راکت پینگ پنگ

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران انتخاب یک راکت خوب همیشه برای بازیکنان تنیس روی میز، یک سوال و یک مشکل بوده و هست. انتخاب یک نوع راکت با یک مارک و علامت اختصاری خاص که تضمین کننده کامل موفقیت و پیشرفت و پیروزی یک بازیکن تنیس روی میز باشد وجود ندارد. مربیان برجسته تنیس روی میز جهان عقیده دارند که هر بازیکن با توجه به نوع شیوه بازی و استیلی که دارد باید آنقدر با انواع راکتهای ساخت کمپانی های مختلف تمرین و بازی کند تا ببیند و تشخیص دهد که کدامیک از آنها به قول معروف بدست او می خورد و با آن نسبت به دیگر راکت ها بهتر می تواند ضربه ها و مهارتهای بازی خود را اجرا کند. این یک انتخاب منطقی و اصولی برای انتخاب راکت است، هرچند که این راکت زیاد معروف و مشهور و متداول نباشد. ( متاسفانه اغلب […]