لوپ زنی پینگ پنگ

تاکتیک های لوپ زنی

از: امیر میرصادقی، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران

مهمترین و بیشترین ضربه ای که این روز ها در بازی تنیس روی میز متداول و مورد استفاده است ضربه های تاپ اسپین (ضربه های لوپ) است که موثرترین ضربه در بازی مدرن و پیشرفته امروزی است.
تاکتیک در بازی بازیکنان لوپ زن نیز واقعیتی است که می تواند بطور قطعی سرنوشت بازی و مسابقه را بین دو بازیکن هم قدرت و هم سطح تعیین نماید.

هر تغییر در زدن لوپ می تواند یک راه برای گرفتن امتیاز باشد. بدون تغییر تاکتیکی در زدن لوپ در شرایط نا مناسب، همیشه خطر شکست بازیکن لوپ زن را تهدید خواهد کرد و امکان باخت بازیکن لوپ زن وجود دارد. هر نوع زدن لوپ به توپ وضعیت جدیدی را بوجود می آورد و بازیکن لوپ زن باید در یک ثانیه تصمیم بگیرد و یک روش زدن لوپ صحیح را که متناسب با نوع بازی و نوع استیل حریف مقابل است انتخاب کند.

یک بازیکن لوپ زن باید خلاق و مبتکر باشد و به اصول تاکتیک های لوپ زنی مانند استقراردقیق توپ، پیچ توپ، سرعت توپ، قدرت توپ، تغییر اهنگ بازی، ترکیب ضربه ها، چرخش بازی و تمرکز بازی توجه خاصی داشته باشد. همه این مسایل را ذیلا و فهرست وار و به تفکیک به بازیکنان و مربیان و مدرسین و نیز هر کسی که به نوعی در ارتباط با آموزش تنیس روی میز است تقدیم می نماییم:

۱- یک بازیکن لوپ زن باید همه انواع لوپ زدن را مانند لوپ اهسته، لوپ سریع، لوپ با ارتفاع پایین، لوپ با ارتفاع بلند، لوپ مجدد، لوپ پر پیچ، لوپ کم پیچ، لوپ فورهند، لوپ بک هند و همچنین حمله های کشنده و تمام کننده و نیز انواع سرویسهای پیچ دار و آزار دهنده و تهدید کننده را فرا بگیرد تا بتواند بطور کامل و به نحو موثر تاکتیک های لوپ زنی را به مرحله اجرا بگذارد.

۲- یک بازیکن لوپ زن اول باید جلوی تشخیص حریف برای نوع لوپ خود را بگیرد و نگذارد که روش لوپ های او برای حریف معلوم گردد.

۳- یک بازیکن لوپ زن باید قادر به تشخیص و تصمیم گیری باشد که در چه نوع برگشت توپ حریف می تواند یک ضربه تاپ اسپین سریع و کشنده و یا یک حمله کوبنده و تمام کننده بزند.

۴- یک بازیکن لوپ زن باید قادر به تصمیم گیری باشد که در چه زمان از رالی خود، تغییر بازی و یا تغییر روش از لوپ به حمله دهد. که این کار یک قدم بزرگ و یک کار کلیدی برای لوپ زن ها در برابر سیستم های مختلف بازی خواهد بود.

۵- یک بازیکن لوپ زن باید تشخیص دهد که آیا حریف در طول مدت بازی و مسابقه، فرصت های عالی و دلخواه را به او خواهد داد که بر علیه او لوپ بزند.

۶- یک بازیکن لوپ زن باید همیشه امتیاز خود را به ساده ترین و سریع ترین روش لوپ زنی بگیرد و از فرصت های لحظه ای و نیز از ضعف های بازی حریف خود استفاده و بهره برداری نماید و تاکتیک های خوب و مناسب خود را که منجر به امتیاز می گردد بکار گیرد و در لحظات حساس بازی باید اعصاب خود را تحت کنترل خود قرار دهد و عصبی نشود و نیز تا آخرین توپهای رد و بدل شده رالی ناامید نشود چون ممکن است با واکنشهای مختلف بازی حریف روبرو شود و یا حریف با موفقیت تمام، خود را با تاکتیک های مورد استفاده او تطبیق دهد و هم آهنگ سازد و همچنین امکان دارد که سایر موارد پیش بینی نشده نیز اتفاق افتد.

۷- بازیکنان لوپ زن در هنگام مسابقه باید یاد بگیرند که موقع شناس باشند، یعنی زمانی که لازم است ریسکی بازی کنند و دست به کارهای خطرناک بزنند و شروع به زدن تاپ اسپین های شدید و قدرتی کنند و زمانی که تشخیص می دهند که این کار لازم نیست، ریسک نکنند و آرام و روان بازی کنند و تاکتیک های مناسب را به کار ببرند و تمام راه های مبارزه با حریف خود را کشف و شناسایی نمایند.

۸- بازیکنان لوپ زن همیشه باید آماده برگشت ضربه تاپ اسپین شدید و کشنده خود باشند و در صورت برگشت دادن توپ توسط حریف، باز هم به نرمی پاسخ داده و بازی را ادامه دهند تا یکبار دیگرفرصت زدن ضربه سخت دیگری بدست آید. به عبارت دیگر فقط در فرصت های مناسب از ضربه های شدید و تمام کننده خود استفاده نمایند، مگر زمانی که حریف خود را از میز به عقب رانده اند که در این وضعیت باید به حملات شدید خود ادامه دهند و نگذارند که حریف به نزدیک میز برگردد.

۹- بازیکنان لوپ زن از لوپهای آهسته خود اغلب در موارد زیر استفاده می کنند:

الف) موقعی که با یک بازیکن دفاعی بازی می کنند. منظور از این کار گرفتن یک توپ دلخواه برای زدن ضربه بعدی با یک تاپ اسپین سریع یا اسمش (حمله کشنده) می باشد.

ب) برابر بازیکنان حمله ای هنگامی که آنها یک توپ را با کات یا فلیک پاسخ می دهند. به این منظور که با آزادی عمل و فراغت بیشتر بتوانند توپ بعدی را با یک لوپ سریع و سنگین یا حمله کشنده پاسخ دهند.

پ) برای برگشت دادن سرویسهای بلند (سرویسهای بیرون از میز). با این کار به نحوی از حمله ها و لوپ های حریف جلوگیری می نمایند و اجازه گرفتن ابتکار عمل حمله و تهاجم را به حریف ندهند.

ت) موقعی که می خواهند برای شروع، یک برگشت توپ مطمئن داشته باشند و با احتیاط توپ را پاسخ دهند تا زمینه را برای تاپ اسپین های سریع بعدی خود مهیا سازند. چون تاپ اسپین های آهسته موجب کاهش اشتباهات اولیه بازیکن می شود.

ث) و بطور کلی از لوپ های آهسته موقعی استفاده می شود که منظورها و اهداف خاصی برای پیشبرد بازی و گرفتن امتیاز از حریف در میان باشد. مانند اینکه تصمیم داشته باشند آهنگ بازی حریف را مختل سازند.

۱۰- یکی از کارهایی که لوپ زنها باید انجام دهند تجزیه و تحلیل دریافت های سرویس حریف است که حریف از چه نوع سرویس هایی در عذاب و زحمت می باشد: سرویس های بلند (سرویس هایی که نزدیک به خطوط انتهایی و حاشیه ای میز است)، سرویس کوتاه (سرویس های پشت تور)، سرویس پیچ سنگین، سرویس پیچ سبک، سرویسهای ترکیبی پیچ پهلویی و پیچ رویی، سرویس های ترکیبی پیچ پهلویی و پیچ زیرین. همچنین اینکه حریف در کدام منطقه از میز خود برای دریافت نمودن سرویس، گیر و مشکل دارد و توپ های دلخواه برای زدن لوپ های شما را فراهم می کند و یک فرصت عا لی به شما خواهد داد که بر علیه او به راحتی تاپ اسپین بزند.

۱۱- اگر بنا به دلایلی و تحت هر شرایطی تصمیم به تغییر لوپ های خود گرفتید نباید انتظار داشته باشید که روی ضربه اول خود امتیاز بگیرید، بلکه باید فکر کنید که این بار چه نوع ضربه ای بعد از ضربه اول خود بزنید. مثلا اینکه ریتم و آهنگ ضربه لوپ خود را از آهسته به سریع و یا بالعکس و یا از نظر استقراری تغییر دهید.

۱۲- موقعی که به هر دلیل حریف پیشدستی می کند و اغلب ابتکار زدن لوپ را از شما می گیرد و شما را به حالت دفاعی در می آورد و شما می خواهید به جای به کار بردن تکنیکهای دفاعی مانند: بلوک و هول دادن، از ضد تاپ اسپین های پی در پی و متوالی (لوپهای مجدد) مسابقه استفاده نمایید باید اول درباره کیفیت لوپ های حریف بررسی های لازم را بنمایید مثلا تاپ اسپین های او آهسته یا سریع و یا با ارتفاع پایین یا با ارتفاع بلند هستند و اینکه از کدام طرف میز خود فورهند تاپ اسپین قوی می زند، از سمت فورهند میز خود و یا از سمت بک هند میز خود. سپس بر این اساس از لوپ های مجدد خود استفاده نمایید. (تاپ اسپین مجدد به یک تاپ اسپین مورد استفاده علیه تاپ اسپین حریف گفته می شود.)

۱۳- نحوه زدن ضربه های تاپ اسپین در برابر بازیکنان دفاعی، شبیه زدن ضربه های تاپ اسپین مقابل بازیکنان هجومی و حمله ای نیست، بلکه لوپ زن ها باید مانور زیادی برای شروع حمله بدهند و حمله های مطمئن و روانی را بزنند تا اینکه فرصت دلخواه برای زدن ضربه های کشنده و تمام کننده خود پیدا کنند. به عبارت صریح تر، لوپ زن ها مقابل بازیکنان دفاعی همیشه باید خود را از یک بازی آهسته به یک بازی سریع، تعدیل و تنظیم نمایند. بعضی اوقات این کار برای آنها مشکلاتی بوجود می آورد و آنها را در موقعیت سختی قرار می دهد، چون بازیکنان دفاعی همیشه در برابر بازیکنان حمله ای و لوپ زن قرار می گیرند، پس آنها در پاسخ به تاپ اسپین های بازیکنان لوپ زن، بسیار ورزیده و با تجربه هستند یعنی به راحتی تاپ اسپین ها را بر می گردانند. بطور کلی لوپ زن ها برای شروع حمله از تاپ اسپین های آهسته و مطمئن علیه بازیکنان دفاعی استفاده می کنند چون تاپ اسپین های آهسته موجب کاهش اشتباهات اولیه لوپ زنها می شود.

۱۴- موقعی که حریف از سرویس های ساید اسپین بلند (سرویسهای پیچ پهلویی عمقی یا بیرون از میز) استفاده می نمایند، لوپ زنها باید از برگشت های تاپ اسپین آهسته یا سریع استفاده نمایند تا آهنگ بازی حریف را به هم بزنند.

۱۵- زدن سرویس های بلند (سرویس هایی که توپ نزدیک به خطوط انتهایی و کناری فرود می اید) پیچ پهلویی یا پیچ رویی در برابر بازیکنان حمله ای و لوپ زن که شبیه خود شما بازی می کنند، چندان مناسب نیست. زیرا این نوع سرویس ها، اغلب مورد هدف حملات بسیار قوی قرار می گیرند، مگر آنکه شما هدف و قصد تاکتیکی خاصی برای زدن این سرویسها داشته باشید. سرویسهایی که کمتر مورد تهدید واقع می شوند عبارتند از:۱٫ سرویس هایی با پیچ زیر شدید ۲٫ سرویس های پایین و کوتاه که بیش از دو بار روی میز حریف پرش کند که برای گیرنده سرویس، زدن فلیک های قوی، یا درایوها، روی آنها بسیار مشکل می باشد و بنابراین حریف اغلب مجبور به برگشت این توپ ها با کات خواهد بود مناسب برای بازیکنان لوپ زن می باشد.

۱۶- شما می توانید به حریف خود بطور مداوم و پی در پی با ضربه های تاپ اسپین از هر دو طرف بک هند و فورهند خود حمله کنید و حریف را تحت فشار قرار دهید و از او امتیاز بگیرید. این یکی از تاکتیک های رایج لوپ زنی از دیر باز تا کنون بوده است چنانچه موثر و مفید واقع شود.

One thought on “تاکتیک های لوپ زنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *